Bütçe ve Performans Programına İlişkin Görevler:·  Performans programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak·  Bütçeyi hazırlamak·  Ayrıntılı harcama programını hazırlamak Bütçe işlemlerini gerçekleştirmek ve kayıtlarını tutmak·  Ödenek gönderme belgesi düzenlemek·  Yatırım programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak·  Yatırım uygulama sonuçlarını izlemek·  Yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak·  Bütçe uygulama sonuçlarını raporlamak; sorunları önleyici ve etkiliği artırıcı tedbirler üretmek·  İdare faaliyetlerinin stratejik plan, performans programı ve bütçeye uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek·  Görev alanına ilişkin mali istatistikleri hazırlamak.

12.01.2023