Muhasebe-Kesin Hesap ve Raporlamaya İlişkin Görevler: ·  Muhasebe hizmetlerini yürütmek.·  Bütçe kesin hesabını hazırlamak.·  Mal yönetim dönemine ilişkin icmal cetvellerini hazırlamak.·  Malî istatistikleri hazırlamak.

12.01.2023