ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞIÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

12.01.2023