ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞIÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

15.03.2024